Artikkelskriving – Passiv stemme og tekstbehandlere

Av | februar 27, 2022

Har du noen gang skrevet en artikkel i MS Word eller en annen tekstbehandler og den lille kronglete linjen vises under setningen? Den varsler deg om at setningen er «passiv stemme». Irriterer det deg? Vel, du er ikke alene.

De fleste tekstbehandlere er programmert til å varsle forfatteren når verbet er passivt. Det er ikke en dårlig ting. Hvis du skriver tekniske artikler og artikler, er det akseptabelt.

Hvis du er en artikkel markedsfører, får den passive stemmen en dårlig rap. Vet du at det ikke er noe galt med passiv stemme? Tillat meg å forklare.

Hvis du ikke er sikker, la meg først vise deg forskjellen. Aktiv stemme bruker emnet i en setning for å utføre handlingen. Passiv bruker objektet i setningen for å motta handlingen.

Eksempel:

  • Bill kastet ballen. (aktiv)
  • Ballen ble kastet av Bill. (passiv)

(Merk: Jeg bruker MS Word. Gjett hva som nettopp dukket opp. Ja, du gjettet det. Den lille snirklete streken understreket hele setningen. Du kan bare ikke komme vekk fra den. Vil du ikke bare ha den lille snirklete linjen for å forsvinne?)

I de fleste tilfeller foretrekkes aktiv stemme. Aktiv stemme er bedre i artikkelen din. Hvorfor er det bedre? Den lar leseren enkelt lese gjennom hoveddelen av artikkelen din. Aktiv stemme gjør det lettere for leseren å visualisere hva du ønsker å kommunisere. Enda viktigere, det får ham raskt til ressursboksen.

Når er det akseptabelt å bruke passiv stemme? La meg vise deg to tilfeller.

1) Når du, forfatteren, ikke har et spesifikt emne i tankene eller du ønsker å fremheve ordet eller ordene som påvirkes av handlingen, bruk passiv stemme.

Eksempel: «Artikkelmarkedsførere får ikke betalt for artiklene sine.» Den setningen identifiserer ikke hvem det er som ikke betaler artikkelmarkedsførere. Det legges vekt på artikkelen markedsførere.

Du kan endre det til aktiv stemme: «Utgivere betaler ikke artikkelmarkedsførere for artiklene sine.» Med denne setningen flyttes vekten fra artikkelen markedsfører til utgiver. Du vil kanskje ikke gjøre det. Men så igjen kan du kanskje.

2) Du vil kanskje være vag eller politisk korrekt. Du kan bruke passiv stemme.

Eksempel: «Den kritiske bemerkningen ble gjort av feil person til feil tid.»

For å endre den setningen til aktiv stemme: «Tom kom med den kritiske bemerkningen på feil tidspunkt.» Eller: «Feil person kom med den kritiske bemerkningen.»

I begge tilfeller vil MS Word varsle deg om at verbet er passivt. Hva så?

I den første vil du legge vekt på «artikkelmarkedsførere». Du vil understreke at de ikke får direkte kompensasjon for arbeidet sitt.

I den andre vil du ikke nevne navn.

Ser du forskjellen?

Bare fordi MS Word eller en annen tekstbehandler antyder at det er feil, er det ikke nødvendigvis slik. Før du endrer setningen, sørg for at den ikke endrer det du mente den skulle si.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.